ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Dopravný servis

Dopravná služba

 • za organizáciu transportu biologického materiálu zodpovedá vedúci dopravy, ktorý rieši zvoz so snahou maximálne vyhovieť všetkým klientom laboratória a splniť všetky požiadavky na predanalytickú fázu spracovania vzoriek (časová dostupnosť vzoriek do laboratória po ich prevzatí od klienta)
 • preprava vzoriek zabezpečuje dopravná služba MEDY
 • vozidlá dopravnej služby sú upravené na prevoz biologického materiálu
 • udržiavanie predpísanej teploty pri transporte vzoriek v termoboxoch alebo v boxoch s teplomerom
 • transport materiálu je k dispozícii cez pracovné dni od 7.30 do 16.00
 • zaisťujeme aj zvoz urgentných vzoriek kedykoľvek. Urgentný zvoz mimo programu denného zvozu zabezpečujeme po predchádzajúcom telefonickom dohovore s lekárom (+421 915 907 567)
 • na vyžiadanie transport materiálu aj cez víkendy a sviatky

 

Kontakt na dopravnú službu

 • doprava@medy.sk
 • +421 915 907 567

 

Podmienky transportu biologického materiálu

 • každá vzorka sa považuje za potencionálne infekčnú
 • žiadanky a vonkajšok skúmaviek nesmú byť kontaminované biologickým materiálom
 • vzorky sú prepravované v uzatvorených odberových nádobach, ktoré sú vložené do stojana na skúmavky alebo prepravného kontajnera, aby počas transportu vzoriek nedochádzalo k ich rozliatiu, kontaktu vzoriek s okolím alebo inému poškodeniu vzoriek

 

Transport mikrobiologických kultivačných vyšetrení

 • v uzatvorených plastových obaloch
 • na kultivačných médiach
 • v kontajneroch na to určených (vyšetrenie stolice, sputa)
 • vzorky moču v uzatvorených nádobach alebo sterilných skúmavkach

 

 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog