ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Minulosť

od  1996

1996 zápis spoločnosti do obchodného registra pod číslom....

1998 licencia pre laboratórne odbory klinická biochémia, hematológia, imunológia a mikrobiológia

1999 otvorenie klinických laboratórií na  poliklinike Východ v Košiciach

2004 licencia v odbore rádiodiagnostika

         internetová strána www.medy.sk

2005 akreditácia oddelení klinickej biochémie a hematológie 

2008 otvorenie laboratória molekulárnej biológie

2010 akreditácia oddelenia laboratórnej imunológie

2011 sme pre vás v laboratóriu Kráľovský Chlmec

2012 nová internetová stránka

2012 Giraltovce?

         Bajzova ?

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog