ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Zber moču

Zber moču

Ranný moč

Používa sa spontánne vymočená aktuálna ranná vzorka. Tesne pred odberom si pacient umyje pohlavné orgány čistou vodou. Prvá časť moču sa vymočí do toalety, stredný prúd moču sa zachytáva do čistej odberovej nádobky.

Zoznam vyšetrení z ranného moču:

 • chemické vyšetrenie a močový sediment – moč musí byť doručený do laboratória čo najskôr (mikroskopické vyšetrenie sa robí do 1 hod. od odberu)
 • dysmorfné erytrocyty
 • prítomnosť voľných ľahkých reťazcov (BJB)
 • typizácia proteínúrie
 • albumínúria – pomer albumín/kreatinín
 • osmolalita
 • amyláza
 • skríning drog

3, 6, 12 a 24 - hodinový zber moču

Pacient sa pred začiatkom zberu moču vymočí do toalety (úplne vyprázdni močový mechúr). V prípade 24‑hodinového zberu je vhodné, aby zároveň išiel aj na stolicu. Potom zbiera všetok moč do zbernej nádoby, poslednýkrát presne o 3, 6, 12 alebo 24 hod..

Zoznam vyšetrení zo zbieraného moču:

 • Hamburgerov, Addisov sediment (3, resp. 6 alebo 12 hod.)
 • clearance endogénneho kreatinínu (24, resp. 12 hod., 10mℓ vzorka moču s udanou diurézou)
 • vylučovanie minerálov a iných produktov, vrátane KVP (10mℓ vzorka moču s udanou diurézou, s výnimkou Ca, P, Mg a kyseliny močovej, kde treba dodať 24‑hodinové množstvo moču do laboratória – v moči sa musí pred analýzou upraviť pH)
 • kortizol v moči (24 hodín, 10mℓ vzorka moču s udanou diurézou)
 • katecholamíny a metanefríny – zbiera sa 24‑hodinový moč do tmavej fľaše s obsahom 10 mℓ 25% HCl, ktorú dodá laboratórium. Pošle sa 10mℓ vzorka so zmeranou diurézou
 • odpady Cu, Zn – 24-hodinový zber. Moč nesmie prísť do kontaktu so sklom. Zber do plastovej nádoby (poskytneme v laboratóriu), treba priniesť celé množstvo moču.

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog