ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Príprava pacienta, odber krvi

Príprava pacienta, odber krvi

Priebeh odberu vzorky je dôležitým predpokladom pre objektívne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta. Na základe všeobecne platných pravidiel sme pripravili stručné metodické postupy pre odber vzorky:

Venózny odber

Odber na bežné vyšetrenia je nevyhnutné urobiť ráno nalačno, najlepšie medzi 7.00 hod. – 8.00 hod., po 8-12 hodinovom nočnom hladovaní. Pacient môže piť malé množstvo čistej vody (2 dℓ). Odber by sa mal uskutočniť pred prípadným užitím liekov. Odbery na špeciálne vyšetrenia a na vyšetrenia, u ktorých sa sleduje diurnálny alebo iný rytmus, sa robia podľa určených kritérií (viď. kapitola 3.1.4 Odporúčaný odberový materiál ). Krv sa odoberá najčastejšie z periférnej žily v lakťovej jamke, pokiaľ možno nie z ramena, kde je privádzaná infúzia. Pacient by mal ležať. Ak sa odber robí v sede, pacient má sedieť najmenej 15 min. pred odberom. Miesto asi 10 cm nad odberom sa jemne pritlačí, nikdy nie dlhšie ako 1 min., pretože by došlo k hemokoncentrácii, zvýšeniu faktora VIII, VWF a t‑PA a aktivácii fibrinolýzy. Koža sa pred vpichom dezinfikuje (70 % izopropanol, 70 – 80 % etanol). Mies­to sa po dezinfekcii nechá zaschnúť, pretože alkohol môže spôsobiť hemolýzu. Odber sa robí ihlou, ktorej priemer zodpovedá priemeru žily. Ihla s priemerom väčším ako 1 mm môže spôsobovať uvoľnenie vaskulárnych fragmentov, ktoré môžu ovplyvniť parametre hemostázy. V ihle s priemerom menším ako 0,7 mm vzniká vysoký tlak s hemolýzou a aktiváciou trombocytov. Rýchlosť odobratia krvi do vákuových skúmaviek je daná vákuom, ak sa odoberá do iných skúmaviek, treba postupovať pomaly, aby nedošlo k poškodeniu buniek a k hemolýze. V žiadnom prípade sa nesmie odoberať krv do veľkej striekačky, z ktorej sa potom pod prudkým tlakom pretláča do iných skúmaviek. Dôležité je, aby bola skúmavka naplnená po rysku. V prípade odberu krvi do viacerých skúmaviek je vhodné dodržať takéto poradie:

1. Skúmavka bez aditív (FW, hemokultúra)
2. Hemokoagulačná skúmavka
3. Sérová skúmavka bez gélu
4. Sérová skúmavka s gélom
5. Skúmavka na analýzu plazmy
6. EDTA skúmavka
7. Skúmavka na analýzu glukózy
8. Ostatné

Ihneď po odbere je nutné premiešať vzorku s aditívami, a to pomalým preklápaním skúmavky –hemokoagulačnú skúmavku 3- 5 krát, ostatné 5-10 krát. Nikdy prudko netriasť!

Odber z kapiláry

Odber z kapiláry sa používa na stanovenie glukózy v rámci selfmonitoringu alebo glukózového profilu a na stanovenie parametrov ABR. Robí sa z bruška prsta ruky alebo ušného lalôčika po ich hyperemizácii a dezinfekcii.

Odber na vyšetrenie glukózy:
po pichnutí sterilnou lancetou sa odoberie potrebné množstvo krvi do skúmavky s obsahom fluoridu sodného/oxalátu draselného, ktoré pôsobia ako inhibítory glykolýzy, čím zabezpečia stabilnú hladinu glukózy v odobratej vzorke až 24 hod..

Odber na vyšetrenie ABR:
krv sa odoberá do kapiláry obsahujúcej suchý Li‑heparín a kovové teliesko, po odbere sa musí dobre premiešať a ihneď uzatvoriť klobúčikom. Vo vzorke nesmú byť vzduchové bubliny. Materiál je potrebné odniesť do laboratória na ľade a musí byť spracovaný najneskôr do 1 hod. po odbere.

Odber z artérie

Odber z artérie sa používa na stanovenie parametrov ABR, odoberá sa z artérie do skúmavky obsahujúcej lítium heparín ako antikoagulačné činidlo. Vo vzorke nesmú byť vzduchové bubliny. Po odbere je nutné skúmavku ihneď hermeticky uzavrieť a na ľade doručiť do laboratória.

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog